Privacybeleid

Privacy Policy

This privacy policy determines the way in which Linwoods collects, uses, maintains and discloses information from users (each, a “User”) of the www.linwoodshealthfoods.com (“Site”) website.

Linwoods undertakes to protect your privacy and to guarantee the security of personal data we receive from you. We strictly comply with the requirements of data protection legislation in the UK.

The purpose of this statement is to explain which personal data we collect and how we can use it.

 1. Personal data

We may collect Users’ personal data in a variety of ways, including but not limited to when Users visit our site, make a purchase, register for a newsletter, a contact form or registration form for a competition and in connection with other activities, services, functions or resources which we make available on our site. Users may be asked if necessary for their name, e-mail address, mailing address, telephone number and credit card details.

Als u een aankoop doet op www.linwoodshealthfoods.com zijn alle gegevens die u invoert – bijvoorbeeld: uw naam, e-mailadres en betaling volledig veilig. Linwoods voldoet volledig aan alle toepasselijke gegevensbeschermings- en consumentenwetgeving en we behandelen uw persoonsgegevens volledig vertrouwelijk. Alle gegevens die we verzamelen om uw bestelling uit te voeren, onze producten en diensten te verbeteren en u promotionele e-mails van Linwoods te sturen naar het e-mailadres dat u hebt ingevoerd als u geopteerd hebt om deze te ontvangen.

Om details over persoonsgegevens te ontvangen, persoonsgegevens te corrigeren of het wissen van persoonsgegevens die we over u opslaan aan te vragen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande kanalen.

 1. 1. Niet-persoonsgebonden identificatiegegevens

We kunnen niet-persoonsgebonden gegevens over Gebruikers verzamelen als deze in interactie treden met onze Site. Niet-persoonsgebonden gegevens kunnen het land, de browsernaam, het type computer en technische informatie over de verbinding van Gebruikers met onze site omvatten, zoals het besturingssysteem en de internetaanbieder of andere gelijkaardige informatie.

 1. Hoe we verzamelde gegevens gebruiken

Linwoods verzamelt en gebruikt persoonsgegeven van Gebruikers voor de volgende twee doeleinden:

 • Om de klantenservice te verbeteren

Uw gegevens helpen ons meer efficiënter te antwoorden op servicevragen en ondersteuningsbehoeften van klanten.

 • Om onze Site te verbeteren

We streven er continu naar om onze website te verbeteren op basis van de informatie en de feedback die we van u ontvangen.

 • Om transacties te verwerken

We kunnen de gegevens die Gebruikers bij het plaatsen van een bestelling over zichzelf opgeven , alleen gebruiken om die bestelling uit te voeren. We delen geen gegevens met externe partijen, tenzij in de mate die nodig is om de dienst uit te voeren, bijv. om bevestigingsmails van de transactie te sturen.

 • Om periodieke e-mails te versturen

Het e-mailadres dat Gebruiker opgeven voor het verwerken van bestellingen, wordt enkel gebruikt om informatie en updates inzake die bestelling te versturen. Het kan ook gebruikt worden om op inlichtingen en/of andere aanvragen of vragen te antwoorden.

Als een Gebruiker beslist om zich in te schrijven voor onze mailinglijst ontvangt hij e-mails die bedrijfsnieuws, updates, gerelateerde product- of service-informatie enz. kunnen bevatten. We kunnen Gebruikers ook uitnodigen om deel te nemen aan enquêtes of u op de hoogte te brengen van speciale evenementen. Als de Gebruiker zich op eender welk moment wil uitschrijven voor toekomstige e-mails, bieden we gedetailleerde uitschrijfinstructies onderaan elke e-mail of de Gebruiker kan contact met ons opnemen via onze Site.

 1. Hoe we uw gegevens beschermen

We begrijpen dat de veiligheid van uw persoonsgegevens belangrijk is. We doen ons best – en eisen hetzelfde van elke dienstverlener en/of externe partij die uw persoonsgegevens in onze naam en volgens onze instructies verwerkt – om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, inbreuk, niet geautoriseerde toegang, wijziging of openbaarmaking. We hebben een aantal veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te helpen beschermen. We implementeren bijvoorbeeld toegangscontroles, we gebruiken firewalls en beveiligen servers en we encrypteren persoonsgegevens.

Geen enkele elektronische overdacht of opslag van gegevens is echter 100% veilig. Daardoor kunnen we ondanks de veiligheidsmaatregelen die we hebben ingesteld om uw persoonsgegevens te beschermen, niet garanderen dat verlies, misbruik of wijziging van gegevens niet zal voorvallen.

 1. Links naar andere sites

Gebruikers kunnen op onze Site inhoud vinden met links naar sites van derde partijen. Deze gekoppelde sites zijn onafhankelijk en vallen daardoor on een afzonderlijk beleid; om die reden is Linwoods niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud die op deze platformen wordt geleverd.

 1. Wijzigingen aan dit privacybeleid

Linwoods behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Als we dit doen, bekijkt u de updatedatum onderaan deze pagina. We moedigen Gebruikers aan om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigen om op de hoogte blijven van de wijze waarop we helpen om de persoonsgegevens die we verzamelen, te beschermen. U erkent en gaat akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om dit privacybeleid regelmatig te controleren en zich van wijzigingen op de hoogte te brengen.

 1. Uw rechten

Waar we uw persoonsgegevens verwerken, komen u een aantal rechten toe e en u kunt deze rechten op elk moment uitoefenen. Hieronder bieden we een overzicht van deze rechten en de gevolgen die deze voor u met zich meebrengen. U kunt uw rechten via onze contactpagina uitoefenen.

 • Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en correctie

U hebt op elk moment recht op toegang, correctie of bijwerken van uw persoonsgegevens. We begrijpen het belang hiervan en indien u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen.

 • Het recht op gegevensportabiliteit

Uw persoonsgegevens zijn overdraagbaar. Dit betekent dat ze verplaatst, gekopieerd of elektronisch doorgestuurd kunnen worden. Dit recht is echter alleen van toepassing als:

– de verwerking gebaseerd is op uw toestemming;

– de verwerking plaatsvindt naar aanleiding van een contract;

– de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt;

Als u uw recht op gegevensoverdracht wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen.

 • Het recht op wissen van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om het wissen van uw gegevens te vragen als:

– uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doelen waarvoor we ze verzamelen; of

– u uw goedkeuring die u ons hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, intrekt en er geen andere wettelijke grond is voor de verwerking van uw persoonsgegevens; of

– u bezwaar aantekent tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketing; of

– u bezwaar aantekent tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor de legitieme belangen van Linwood (zoals het verbeteren van de algemene gebruikerservaring op websites);

– de persoonsgegevens niet op legale wijze worden verwerkt; of

– uw persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan de wet..

Als u de persoonsgegevens die we over u bijhouden wilt wissen, kunt u ons dit laten weten en we nemen de verantwoorde stappen om uw aanvraag te beantwoorden in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Als de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer nodig zijn voor eender welk doel en we volgens de wet niet vereist zijn deze bij te houden, doen we het mogelijk om ze te wissen, vernietigen of permanent anonieme te maken. Voor directe marketing wissen, vernietigen of maken we uw persoonsgegevens 3 jaar na het laatste contact met u anoniem, tenzij kortere of langere bewaarperiodes van toepassing zijn volgens de wet.

 • Het recht op beperking van verwerking

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als:

– u denkt dat de persoonsgegevens die van u hebben, niet accuraat zijn; of

– de persoonsgegevens niet op legale wijze worden verwerkt, maar in de plaats van de persoonsgegevens te vernietigen, u liever de verwerking ervan beperkt; of

– we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we ze verzamelen, maar u de gegevens nodig hebt om juridische vorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of

– u bezwaar hebt aangetekend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en wacht op verificatie of uw belangen inzake dat bezwaar zwaarder wegen dan de legitieme gronden voor het verwerken van uw gegevens.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens wilt beperken, kunt u ons dit laten weten en we nemen de verantwoorde stappen om uw aanvraag te beantwoorden in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

 • Het recht op bezwaar

U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u te allen tijde met ons contact opnemen.

 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichtsautoriteit

You have the right to directly submit a complaint to a supervisory authority (https://ico.org.uk) about how we process your personal data.

To contact us

If you have any questions about this privacy policy, how this site works, or how you interact with this site, please contact us at customer.services@linwoods.co.uk or write to us at Linwoods, 190 Monaghan Road, Armagh, N.Ireland, BT60 4EZ

This privacy statement was last updated on 22 nd  2018.

 

Cookie policy

A cookie is a small file that is stored on your computer and allows us to improve the quality of your visit to our Site.

They do nothing. That is, they are not an executable code and can only be read by you and the website that created them. You can view and edit cookies on your computer like any other text file with a word processor (the content is usually a set of unique identifiers and date / time stamps). The website that created the cookie can read the content if you are on the website.

Cookies are often used all over the internet: there may be hundreds of cookies on your computer. Every browser has its own set of cookies. If you use different browsers, you have multiple sets of cookies on your computer.

These sites use two types of cookies: session cookies that are deleted when you close your browser and permanent cookies that remain on your computer until they are deleted or until a specific date / time.

None of the cookies we use store personal data about visitors to our site, but can store information (such as unique identifiers) that can be used to link a cookie to data we have already stored.

We use Google Analytics to generate reports on the use of this website by visitors. This analysis relies on a number of permanent and session cookies. More information used by Google analytics can be found here: http://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies

Google’s privacy policy is available here: http://www.google.com/privacypolicy.html

Most browsers allow users to set which cookies are accepted and to delete cookies. Consult the ‘Help-function’ of your browser for further instructions. Refusing cookies in many cases has a negative impact on the usability of a website.